Servicii personal | Servicii SSM si SU | Servicii contabilitate

Dinamic Business Contabilitate

Social

Servicii personal. Sanatate si securitate in munca

Departamentul de resurse umane desfasoara activitati specifice, intr-un domeniu domeniu distinct care necesita cunoasterea foarte bine a legislatiei in vigoare si personal specializat.

Activitatea desfasurata presupune si o evidenta a personalului, calcularea si declararea taxelor aferente, corect si la timp, intocmirea si depunerea tuturor declaratiilor si rapoartelor catre organele abilitate, respectand legislatia in vigoare, mereu in schimbare.

De asemenea, majoritatea managerilor nu constientizeaza importanta incheierii unui contract de Sanatate si Securitate in Munca, conform legii in vigoare, si nu sunt informati asupra cuantumului amenzilor aplicate si asupra riscurilor la care se expun.

Serviciile noastre in domeniul salarizarii includ:

 • situatia lunara salariala a fiecarui angajat sau colaborator-furnizor de servicii (contract de administrare, conventie civila) precum si primele acordate;
 • calcularea impozitelor (angajator si angajat) pentru fiecare contract de munca;
 • intocmirea si depunerea declaratiilor lunare care sa ateste calculul contributiilor sociale si a celor de asigurari de sanatate la autoritatile responsabile;
 • intocmirea ordinelor de plata pentru transferul salariilor in conturile bancare ale angajatilor, daca este cazul;
 • intocmirea ordinelor de plata in vederea achitarii obligatiilor aferente salariatilor (contributii si impozit pe veniturile salariale) catre autoritatile abilitate;

Serviciile de Sanatate si Securitate in Munca includ:

 • Asigurarea instruirii lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca si verificarea cunoasterii si aplicarii de catre lucratori a informatiilor primite
 • Elaborarea programului de instruire-testare la nivelul unitatii
 • Asigurarea intocmirii planului de actiune in caz de pericol grav si iminent, si asigurarea ca toti lucratorii sa fie instruiti pentru aplicarea lui
 • Evidenta posturilor de lucru care necesita examene medicale suplimentare
 • Evidenta posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesita testarea aptitudinilor si/sau control psihologic periodic
 • Informarea angajatorului, in scris, asupra deficientelor constatate in timpul controalelor efectuate la locul de munca si propunerea de masuri de prevenire si protectie
 • Intocmirea rapoartelor si/sau a listelor prevazute de lege

CONTACT

Dinamic Business Contabilitate

Piata Victoriei
Bd. Alexandru Ioan Cuza nr. 41
Bucuresti

Tel: 021.312.12.88

Fax: 031.817.86.48

Mobil: 0754.096.317

contact